Nyheter

Uppföljaren till iPhone X får landskapsläge

Apples senaste beta av iOS 12 (beta 5) har innehål­lit massvis av infor­ma­tion om bland annat en iPad med run­dade hörn och ingen hemk­napp likt iPhone X. I betan har det även framgått att en ny tele­fon med en skärm på 6,5 tum kom­mer att lanseras och det blir med störs­ta san­no­likhet uppföl­jaren av iPhone X.

Nu har den brasil­ian­s­ka sidan iHelp­BR hit­tat lite mer god­sak­er i betan genom att “lura” Xcode iOS Sim­u­la­tor. Det har tidi­gare ryk­tats att den kom­mande iPhone X Plus (eller vad den nu ska heta) kom­mer få en upplös­ning på 2688 x 1242 pixlar. iHelp­BR ställde då in i sim­u­la­torn att tele­fo­nen hade den upplös­nin­gen och då dök det upp oli­ka land­skap­slä­gen och utseen­den för mån­ga av Apples egna appar som ni kan se på bilden ovan.

Vi har tidi­gare sett lik­nande funk­tion­er i plus-mod­eller­na av iPhone men iPhone X fick inte dessa funk­tion­er — för­mod­li­gen på grund av flär­pen (sen­sor­pan­e­len).

Via Forbes

Kommentarer