Apple

Uppgörelsen mellan Apple och Qualcomm involverar en hel del pengar

Hur mycket pengar är en ursäkt värd?

Stri­den mel­lan Apple och Qual­comm har hål­lit på ett par år men för ett par veck­or sedan gjordes en uppgörelse och bola­gen blev vän­ner igen — men det var inte gratis.

Apple och Qual­comm lade lock­et på och med­de­lande inte hur myck­et pen­gar Apple gick med på att beta­la för lösa alla licens- och patentstrid­er bola­gen hade men tack vare Qual­comms kvar­talssiffror går det­ta att läsa av. Det framgår att Qual­comm kom­mer att få minst 43 mil­jarder kro­nor av Apple från uppgörelsen. Det är tur att Apple sit­ter på en bra hög med pen­gar för i slutän­dan är det­ta nog den bäs­ta lös­nin­gen för båda före­ta­gen då Intel inte skulle ha haft 5G-mode­men redo i tid.

Via The Verge

Kommentarer