Spel

Vad är vad bland alla skärm-synkroniseringstekniker

Nestor förklarar

Skärm­ex­perten Thomas Ytter­berg red­er ut begrep­pen när det kom­mer till G‑Sync, Freesync och lik­nande.

Det finns fram­förallt fyra tekniker för att synkro­nis­era de bil­dru­tor per sekund som datorns grafikko­rt skickar ut med skär­mens upp­da­ter­ings­frekvens.

Thomas Ytter­berg, expert på allt som har vis­ar bild på Swe­clock­ers, red­er ut begrep­pen i en kort video.

Vill du läsa en lite län­gre text om det hela så har Ytter­berg även skriv­it en fin fin artikel.

Kommentarer