Nyheter

Vad hände egentligen med AirPower?

Och iPhone SE är död

Det bör­jade lovande i Apples intro­film när man föl­jer en stres­sad kvin­na med Air­Pods i öro­nen och en port­följ i han­den. Hon stan­nar upp och frå­gar Siri hur hon snab­bast kom­mer till Steve Jobs The­ater genom att säga “Hey Siri”.

https://youtu.be/JHi-WGFGWek?t=42s

I det­ta ögonblick trodde nog dom fles­ta att Apple skulle visa upp nya Air­Pods med stöd för just Hey Siri och även då släp­pa det nya fodralet med stöd för Qi-laddning. Men något sådant visades aldrig på even­tet och även Air­Pow­er lös med sin från­varo.

Något annat intres­sant är att all infor­ma­tion om Air­Pow­er är bort­taget från Apples hem­si­da och man kan ju frå­ga sig vad som hän­der i Cuper­ti­no. Det har nu gått över ett år sedan dom visade upp Air­Pow­er och flera käl­lor har under årets gång sagt att Apple har haft prob­lem med kon­struk­tio­nen och primärt att lad­daren blir för varm. Om Air­Pow­er har fått gå i graven eller inte vet vi inte men det ser inte ljust ut för dess öde.

Något annat som har fått gå i graven är iPhone SE som har plock­ats bort från hem­si­dan och går inte län­gre att köpa. Mån­ga hop­pades på en upp­da­ter­ing av iPhone SE och dess lät­ta form­fak­tor med en skärm på 4 tum. Men Apple verkar inte se det på sam­ma sätt och myck­et pekar på att iPhone Xr blir uppföl­jaren till SE framöver.

iPhone SE

iPhone Xr kom­mer i sex oli­ka färg­er

 

 

Kommentarer