Nyheter

Välkommen till nya Teknikveckan.com

Öppen beta for your pleasure

Vi firar att det är bör­jan av veck­an med att lansera nya Teknikveck­an i öppen beta.

En mer mod­ern och ele­gant Teknikveckan.com är här men nu behöver vi din hjälp för att bena ut sak­er som inte är helt per­fekt, Öppen beta är kodor­det för att det går bra att ge oss hur myck­et feed­back som helst utan att någon tar det per­son­ligt.

Om du hit­tar något fel är det vik­tigt att berät­ta om du sit­ter på en mobil eller dator samt vilket oper­a­tivsys­tem och web­bläsare.

Huvudsyftet med nya webb­si­dan har var­it att göra den bety­dligt snab­bare sam­tidigt som vi har stöpt om for­men lite som en anpass­ning till hur myck­et och vilken typ av innehåll som vi pro­duc­er­ar.

Använd Bub­blan för att språ­ka om nymodigheten. Även den delen av sajten kom­mer att mod­erniseras och anpas­sas så det känns min­dre som två sajter men där är vi inte ännu på ett bra tag.

Bakom både design och teknik står Lucas Mei­jer.

 

Kommentarer