Nyheter

Vatikanen ger sig in i wearable tech

"Click to Pray"

Det finns idag tusen­tals oli­ka smar­ta klock­or, trän­ingsarm­band och andra pro­duk­ter som vi har som ett smy­cke på krop­pen men som även innehåller en hel del teknik. Nu hop­par Vatika­nen på wear­able tech-tåget genom att lansera ett dig­i­talt rad­band.

Rad­ban­det ansluter sig till använ­darens tele­fon via Blue­tooth och i deras böne-app går det att lära sig hur man ber för fred på jor­den. I själ­va korset sit­ter all teknik och arm­ban­det har även stöd för att log­ga rörelseak­tivitet. Click To Pray, som arm­ban­det het­er kostar 110 dol­lar.

Käl­la: Vatika­nen

Kommentarer