Nyheter

Veckans programtips

Gabriel tip­sade om Wal­let i veck­ans pro­gram. Han lyck­ades ock­så näm­na RSS-läsaren Times från sam­ma utveck­lare.

Själv pratade jag om iPhone och iPod touch-pro­gram­men Remote, Face­bookRecorderHitta.se, TV.nu samt Things (iPhone/iPod touch) (Mac). Net­Share som vi ock­så näm­nde finns fort­farande inte till­gäng­ligt.

Kommentarer