Nyheter

Veckans vandringssägen med Jack Verner

Legend.

Vår tids främ­ste att hål­la Inter­net i schackt för all idi­oti som sprids där, Jack Vern­er, har drag­it igång en YouTube-serie där han var­je vec­ka tar upp en van­dringssä­gen från nätets bakg­går­dar. Han går igenom var­för den inte är sann och var den kom­mer ifrån.

Kommentarer