Android

Vem är rädd för Huawei?

Dokumentär Utifrån

Huawei har nått enorm framgång på kort tid, både bland kon­sument­teknik och inom infra­struk­tur för mobil­nät. Är det för bra för att vara sant?

Men mån­ga är ock­så oroli­ga för vilken infor­ma­tion som sam­las in och om Kina kan använ­da det­ta till spi­onage. Dessa frå­gor tas upp i en fran­sk doku­men­tär som SVT Play vis­ar. Du kan se den till och med freda­gen den 13 novem­ber 2020.

Se pro­gram­met på SVT Play.

Kommentarer