Nyheter

Vem som helst kan låsa upp en Galaxy S10

Woops!

När Sam­sung visade upp Galaxy S10 i mars så beskrev de den nya tekniken för sin fin­ger­avtryck­släsare som rev­o­lu­tionerande men nu har en trist bugg upp­täcks.

Lisa Neil­son från Eng­land hade beställt en S10 och ville sky­d­da skär­men så hon klick­ade även hem ett bil­ligt skärm­sky­dd på eBay. När tele­fo­nen och sky­d­det hade kom­mit applicer­ade hon det och reg­istr­erade sin högra tumme för att kun­na låsa upp tele­fo­nen. Strax efter märk­te hon att det även gick bra att låsa upp tele­fo­nen med sin vän­stra tumme, och sedan insåg de att vem som helst kan låsa upp tele­fo­nen.

Anled­nin­gen till att det­ta går mis­stänks vara att sky­d­det läm­nar en liten luft­fic­ka mel­lan ultraljudssen­sorn som läs­er av fin­ger­avtryck­et och stör ut funk­tio­nen. Sam­sung själ­va tit­tar på en lös­ning men tills dess så rek­om­mender­ar de att kun­der­na enbart köper sky­dd som de har god­känt eller använ­der sig av gam­malt hed­erligt lösenord tills det är åtgär­dat.

Via BBC, tack Håkan Ander för tips!

Kommentarer