Windows

Vettigt grafikkort till fin-businessdatorn från Dynabook

Satellite Pro L50

Dyn­a­book tyck­er att vi behöver ett rik­tigt grafikko­rt i våra affärs­da­tor­er.

Satel­lite Pro L50 är datorn på kon­toret som både är lättvik­tad men sam­tidigt mod­ernt kraft­full inklu­sive stöd för Wifi 6 och USB‑C.

Nu tyck­er Dyn­a­book att vi skall kun­na väl­ja ett dedik­er­at grafikko­rt i den i form av  Nvidia GeForce MX250 med 2 GB grafik­minne.

Satellite_Pro_LG50-G

Dyn­a­book är fd Toshi­ba-dator­er som numera ägs av Sharp och som verkar giv­it sig in på banan med att bli en stor spelare inom bran­schen igen.

Kommentarer