Apple

Vi har testat programmet AirBuddy

AirPods på Mac blev lite trevligare

Att kop­pla ihop sina Air­Pods med sin iPhone är en sim­pel och trevlig upplevelse och allt som krävs är att öpp­na lock­et och klic­ka på con­nect, men på Mac får man inte rik­tigt sam­ma upplevelse.

På vår Mac får vi bege oss in i blå­tandsin­ställ­ningar­na och klic­ka på con­nect var­je gång och får inte sam­ma trevli­ga ani­mer­ade pop­up-ruta som dyk­er upp på vår iPhone. Det­ta tyck­te pro­gram­mer­aren och skriben­ten Guil­herme Ram­bo var trist så han byg­gde sitt egna pro­gram som fick nam­net Air­Bud­dy.

När Air­Bud­dy väl är ned­lad­dat så är det bara att öpp­na lock­et på sina Air­Pods och man möts då av en ani­mer­ad pop­up som ser ut som den vi har på iPhone. Vi klickar på con­nect och sedan är det klart. En annan trevlig funk­tion är att våra Air­Pods även dyk­er upp i “Today”-fliken och vi kan se hur myck­et bat­teri hör­lu­rar­na har kvar, och även mobilen och andra till­be­hör dyk­er upp.

Pro­gram­met funger­ar med alla hör­lu­rar som har ett W1-chip, vilket för tillfäl­let är Air­Pods och sen ett par oli­ka mod­eller från Beats. Du behöver även ha macOS Mojave (10.14) eller nyare och en Mac med stöd för Blue­tooth LE. Kort förk­larat är att om du kan låsa upp din dator med Apple Watch och kan använ­da Hand­off så har du en kom­pat­i­bel Mac. Vad man är vil­lig att beta­la får man bestäm­ma själv men som lägst kan man köpa det för fem dol­lar.

https://youtu.be/kDNjMhgYNYI

För att köpa och lad­da ned pro­gram­met kan ni klic­ka er vidare här.

Kommentarer