Ljud & Bild

Video: Är Oled+ en grej?

Videorecension av Philips Oled+ 903

När Philips vill hit­ta sin del av den så konkur­ren­sut­sat­ta mark­naden sat­sar man på epitetet Oled+.

Det består dels av det bäs­ta bild­chipet man kan upp­bå­da men fram­förallt av deras klas­siska Ambi­light och slut­li­gen en inbyg­gd Sound­bar från Bow­ers & Wilkins. Mod­ellen het­er 903 och det finns ock­så en närbesläk­tad mod­ell vid namn 803 med sam­ma namn men då utan inbyg­gd Sound­bar.

Omdömet blir att det helt klart finns poten­tial :)

Affil­i­atelänk till den­na tv: 55 tum / 65 tum

Vill du se fler video? Stöd oss gär­na via Patre­on eller våra Affil­i­ate-länkar.

Kommentarer