Spel

Video: Dr Mario World — Botar tristessen

Men varning utfärdas!

Dr Mario World är spelet som risker­ar att ska­pa en ny epi­de­mi som vi inte sett sedan Can­dy Crush Saga slog som hår­dast mot pop­u­la­tio­nen.

Spe­len påmin­ner myck­et om varan­dra men Dr Mario var fak­tiskt först ut och det redan på 90-talets Game Boy-era. Nu har vi fått spelet på Android och iOS och det är farligt beroen­de­framkallande, särskilt när vi spelar mot kän­da och okän­da män­niskor på nätet.

Se vår rejäla genomgång i videon ovan.

 

Kommentarer