Bilar

Video: E‑Mobility Center — Forskning och utveckling av laddstolpar i Sverige

Små och stora nyheter

I Nor­rköping stor­sat­sar före­taget CTEK på forskn­ing, utveck­ling och utbild­ning inom laddstol­par. Vi tar oss en titt på vad det innebär för oss slutkon­sumenter.

Fram­förallt hit­tar vi två spän­nande nyheter, en väldigt stor, eller snarare hög, och en min­dre enhet som gör det lättare att ta med hela lad­dlös­nin­gen i bagageluck­an.

Prenu­mer­era på vår YouTube-kanal, ni är snart hela 7000 prenu­mer­an­ter!

 

Kommentarer