Skrivet den 25 December 2018 kl 00:22 av Android1 kommentar2841

Video: Kom igång med Google Home
Faktiskt ganska lätt

Mån­ga var ni som hit­tade en Google Home-hög­ta­lare under jul­gra­nen i år. Vi pas­sade där­för på att göra en guide hur du kom­mer igång med Google Home när det kom­mer till upp­start, kop­pla ihop med Spo­ti­fy samt smar­ta lam­por samt ett och annat litet tips.

Prenu­mer­era på vår YouTube-kanal för ännu fler Google Home-videos.

En kommentar på Video: Kom igång med Google Home

  1. steffo76 says:

    Rik­tigt bra.
    För att vara ett hob­by pro­jekt med TV som ni brukar säga, har ni väldigt hög kval­ité på video klip­pen.