Skrivet den 10 April 2019 kl 12:46 av Smarta Hem, Video6 kommentarer1808

Video: LIFX Tile — Google Home & Apple HomeKit-kompatibla ljusplattor
Ljusplattor till barnrummet

När fritids är stängt så får Kam­era-Leon vara med och fil­ma när pap­pa sät­ter upp ljus­plat­tor från LIFX vid namn Tile på hans rum.

Det var lite pill men det blev rik­tigt bra. Plat­tor­na kan styras med hjälp av den egna appen, Apple Home­K­it och Google Home. Men ock­så genom touch.

Två tips för instal­la­tion när det kom­mer till slad­dar­na. 1. Var för­sik­tig, kon­tak­ter­na är sköra och går lätt sön­der. LIFX skick­ade dock snabbt en ny sladd utan extra kost­nad. Det är anled­nin­gen var­för en plat­ta är släckt i slutet. 2. Ha tålam­od och tänk noga igenom hur du drar slad­dar­na — det är inte helt lätt att få exakt rätt räck­vidd på dem.

Prenu­mera på vår YouTube-kanal för ny video var­je dag!