Video

Video: På träff med 3D-skrivarfolk

Printa maten

Vi tog oss en snabb titt på 3D Meet­up i Hels­ing­borg för att se vad hela hypen med 3D-skri­vare hand­lar om och hur myck­et Star Trek det är egentli­gen.

Besök deras webb­si­da via 3dmeetup.se.

Kommentarer