Ljud & Bild

Vinnarna av BRAVEN-högtalare utsedda!

God fortsatt grannsämja

Nu har vi utsett vin­nar­na av de två BRAVEN hög­ta­lar­na vi lot­tat ut.

Vi grat­uler­ar vin­nar­na och ber er svara på vin­n­ar­mailen ni fått. Vi kom­mer att fort­sät­ta lot­ta ut sak­er framöver så för att inte mis­sa något så kom ihåg att prenu­mer­era på våra oli­ka kanaler.
Insta­gram & YouTube

https://youtu.be/TFhA2Wsd2L0

BRV‑X / 2
Bravens BRV‑X / 2 är en ordentligt vat­ten­tät his­to­ria. Om du skulle tap­pa den i vat­ten så klarar den det­ta med bravur. Den är näm­li­gen IPX7-klas­sad vilket bety­der att den klarar av att över­l­e­va en meter under vat­ten i upp till 30 minut­er vilket antagli­gen inte behövs för att den fly­ter.
Pris: 1190kr

BRV-MINI
Min­st­ing i syskon­skaran är med sina 20W inte att under­skat­ta. Den ljud­er till­räck­ligt bra för att kun­na liva upp den min­dre grillfesten eller pick­nick­en. Även den den här krä­mar ur sig 18h musik­spel­ning och är en hög­ta­lare som fly­ter och har en IPX7 klass­ning.
Pris: 495kr

Kommentarer