Android

Vissa OnePlus 7 Pro-enheter har problem med touchen

Matar in tryck fast telefonen inte används

Några av alla använ­dare som har köpt One­Plus 7 Pro har på senare tid märkt att tele­fo­nen matar in tryck fast de inte rör skär­men.

One­Plus har svarat att de har noter­at prob­lemet och sät­ter hög pri­or­itet på att lösa det så fort som möjligt. Vad som fak­tiskt gör att tele­fo­nen rea­ger­ar på inmat­ningar som inte görs är inte fast­ställt ännu. En använ­dare på One­Plus egna forum har dock upp­täckt att om NFC stängs av så upp­står inte län­gre prob­lemet.

Nedan kan ni se det hela fån­gat på film:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=0&v=VHv3hyKU2bs

Via One­Plus forum

Kommentarer