Nyheter

VOI sätter ut sparkcyklar i Lund

Och Lyon.

Sven­s­ka elscoot­er-före­taget VOI klumpar ihop städer på L och lanser­ar i fran­s­ka Lyon och vår egna stu­dentstad Lund.

Man kom­mer bör­ja med ett min­dre antal scootrar i Lund och sedan öka i takt med att vädret bli bät­tre. Det­ta är ock­så den förs­ta sven­s­ka uni­ver­sitetsstad man sat­sar på men det ser ut att bli fler och man har tidi­gare sökt per­son­al i Upp­sala till exem­pel.

Huru­vi­da scootrar­na har extra tjoc­ka hjul för all den kuller­sten gat­sten som dominerar staden framgår ej i pressmed­de­landet.

Kommentarer