Nyheter

Volkswagen ger sig in i elscooterbranschen

Ska släppa scootrar som går i 45 km/h

Volk­swa­gen har ingen lust att sit­ta på avby­tar­bänken och se på medans flera bolag tar mark­nad­sande­lar när det kom­mer till elspark­cyk­lar.

Bolaget har där­för gett sig in i ett sam­riskpro­jekt med det kine­siska bolaget NIU och resul­tatet av det­ta het­er “Street­mate”. Det är en elspark­cykel med en top­phastighet på hela 45 kilo­me­ter i tim­men och den ska kun­na ta sig 60 kilo­me­ter på en laddning.

Efter­som den ska kun­na köras i 45 kilo­me­ter i tim­men så krävs det en lite mer robust scoot­er med större däck, och skulle man bli trött av att stå upp så går det även att fäs­ta en liten sittdel på scootern. När den kan tänkas kom­ma eller vad den kom­mer kos­ta är fort­farande oklart.

Via Feber

Kommentarer