Bilar

Volvo Cars och Geely Automobile kan bli ett bolag

Med separata varumärken

Sven­s­ka vol­vo och dess kine­siska ägare Geely Auto­mo­bile sik­tar på att bli ett och sam­ma bolag.

Syftet är att kom­bin­era sina styrkor och resurs­er samt möj­lighet att skala upp i en bran­sch som enligt bola­gen är mitt i en stor trans­for­ma­tion.

Däre­mot kom­mer Vol­vo, Geely, Lync & Co och Polestar fort­farande fungera som egna varumärken. Redan idag utveck­las Vol­vo- och Geely-bilar ihop i flera pro­jekt. Mest känt CMA-plat­tfor­men som alla bolag använ­der där XC40 redan rullar på vägar­na och snart även Polestar 2.

Nu kom­mer Vol­vo Cars AB och Geely Auto­mo­bile Hold­ings Lim­it­ed bil­da en gemen­sam arbets­grupp som sedan kom­mer ge förslag på hur ett samgående kan gå till för respek­tive bolag.

Vad tror du det­ta innebär för Vol­vo?

Via media.volvocars.com

Kommentarer