Apple

Waze har nu stöd för Siri Shortcuts

-Hej Siri, kör hem!

Den pop­ulära nav­i­ga­torn Waze har nu fått sig en liten upp­da­ter­ing till iOS-enheter och trots att det inte stod någon info om det i ver­sion­sin­for­ma­tio­nen så har stöd för Siri Short­cuts imple­menter­ats.

Nu kan du under favorit­er tryc­ka på de tre punk­ter­na längst till höger och sedan klic­ka på “Add Short­cut” och sedan spela in en fras som Siri sedan kom­mer att lyssna på. Det­ta bety­der att efter att du har spelat in en fras för till exem­pel din hemadress så kan du säga — Hej Siri, Kör hem. Då kom­mer Waze automa­tiskt att öpp­nas och vis­ar direkt hur du tar dig hem.

 

 

Kommentarer