Nyheter

Webbläsaren iCab uppdaterad

icab4logo
Nyli­gen blev web­bläsaren med nam­net iCab till Mac OS X upp­dat­er­ad till ver­sion 4.5. Bland nyheter­na i den nya ver­sio­nen finns:

Smar­ta bok­märkesmap­par imple­menter­ade
Bok­märken kan bli tag­gade
Mul­ti­touch-gester för den nya MacBook/MacBook Pro/MacBook Air
För­bät­trad inbyg­gd RSS-läsare
Några tillägg till ned­laddning­shanter­aren
Mån­ga bug­gfixar och andra för­bät­tringar

För de som inte har hört talas om web­bläsaren iCab innan så är det enkelt förk­larat som en web­bläsare med extra funk­tion­alitet som inte finns i andra web­bläsare från start. Dessa funk­tion­er kan dock oftast installeras till andra web­bläsare, som till exem­pel Fire­fox, med hjälp av oli­ka plu­g­ins.

Läs mer på iCabs hem­si­da

Kommentarer