Skrivet den 8 May 2018 kl 15:14 av NyheterComments Off on Windows 10 finns på närmare 700 miljoner enheter204

Windows 10 finns på närmare 700 miljoner enheter

Microsoft med­de­lade på sin utveck­larkon­fer­ens Build att man snart är uppe i hela 700 miljon­er enheter som har Win­dows 10 installer­at.  När Win­dows 10 lanser­ades 2015 låg målet på en mil­jard enheter år 2018, men man insåg rätt snabbt att det var lite för opti­mistiskt.

Sam­ma tid för­ra året var Win­dows 10 installer­at på ca 500 miljon­er enheter, en ökn­ing på ca 200 miljon­er, utöver det­ta har man nu 135 miljon­er akti­va kom­mer­siel­la använ­dare av Office 365, en ökn­ing med ca 15 miljon­er använ­dare från för­ra året.

Via Techcrunch

 

Comments are closed.