Skrivet den 3 June 2019 kl 19:19 av Apple8 kommentarer663

WWDC 19 — De stora nyheterna i watchOS 6
Urtavlor i mängder!

När det kom­mer till watchOS så bjuds det på en hel del nyheter och Apple läg­ger till en drös med nya urtavlor, med stöd för fler kom­p­lika­tion­er.

När det kom­mer till appar så kom­mer fler av Apples appar kom­ma till klock­an så som voice mem­os och kalky­la­torn. Klock­an kom­mer även att få ett nytt API som utveck­lare kan använ­da för att göra sina appar min­dre beroende av sin iPhone. Nya ver­sio­nen av watchOS kom­mer även ha en App Store där du även kan köpa och lad­da ned appar direkt.

När det kom­mer till trän­ing så finns nu även tren­der som log­gar din aktivitet under län­gre tid så du kan se om din aktivitet ökar, håller en jämn utveck­ling eller går ned över tid. Det kom­mer även att gå att hål­la koll på sin men­stru­a­tion via klock­an och det går även om man sak­nar klock­an men har en iPhone. I sam­band med even­tet kom­mer även en rad nya arm­band till Apple Watch att släp­pas.

Artikeln upp­dat­eras löpande..