Apple

WWDC blir digitalt

Det är framtiden

Apple gick idag ut med att med­dela att deras årli­ga utveck­la kon­fer­ens WWDC blir av, men det­ta året helt dig­i­tal.

Kon­fer­ensen kickar igång i juni, Det är den 30 förs­ta omgån­gen av kon­fer­ensen som hålls det­ta året 2020

Apple har mer än 23 miljon­er reg­istr­erade utveck­lare i över 155 oli­ka län­der.

Craig Fed­erighi säger att han ser fram emot att låta alla dessa utveck­lare och läg­ga hän­der­na på all ny kod kring alla nya pro­duk­ter­na som Apple har på ingång.

Apple kom­mer även skän­ka 1 miljon dol­lar till organ­i­sa­tion­er i San José som drab­bas av att Apple nu håller kon­fer­ensen dig­i­talt.

käl­la: Apple

Kommentarer