Video

Xbox Series X kan bli både billigare och bättre än dagens PC

Men hur billig?

Microsoft har avs­lö­jat vil­ka inter­na kom­po­nen­ter som näs­ta Xbox kom­mer innehål­la och vi går igenom vad det egentli­gen bety­der.

Det är AMD för hela slanten när Xbox Series X kom­mer ut på mark­naden samt SSD. Utöver 4K-grafik i upp till 120 fps kom­mer den nya kon­solen innebära att vi får radikalt min­skade laddningstider, att ljus reflek­teras mer naturligt via Ray Trac­ing samt att vi kan stop­pa och star­ta spel i vilket läge som helst.

 

Kommentarer