Smarta Hem

Xiaomi har även en ny pelarfläkt i sin portfölj

Företaget som gör allt för att vi ska hålla oss svala i sommar

Inno­va­tio­nen verkar inte sina i Kina utan här lanseras nya pro­duk­ter på löpande band trots den rådande sit­u­a­tio­nen i världen. Xiao­mi som har ett par nya fläk­tar på gång redan har nu dessu­tom pre­sen­ter­at en pelarfläkt av mer tra­di­tionell sort.

Den­na nya pelarfläkt går under det flot­ta nam­net Xiao­mi Mijia DC Fre­quen­cy Con­ver­sion Tow­er Fan och kan självk­lart kon­trolleras via Xiao­mi Home appen som med fysiska knap­par på ovan­si­dan. Den har ett galler framtill med små hål så att barn inte kan stic­ka in fin­grar­na och även den­na mod­ell kan simulera naturli­ga vin­d­pus­tar som sina kusin­er i övri­ga fläk­t­port­föl­jen. Pelarfläk­ten roter­ar 150° och har en låg ljud­nivå på endast 34,6 deci­bel (max ljud­nivå på full effekt är 63 dB).

Priset för Mijia DC Fre­quen­cy Con­ver­sion Tow­er Fan är cir­ka $50 finns att köpa direkt från Kina via Geek­buy­ing.

Käl­la: Xiaomi­To­day

Kommentarer