Android

Xiaomi intar den svenska marknaden

Välkommen hit!

Det kine­siska bolaget Xiao­mi (utta­las Tja-å-mi) som har tag­it världen med storm med sin sto­ra port­följ av oli­ka sorters teknik så som mobil­tele­fon­er, robot­damm­sug­are, elscootrar, trän­ingsarm­band och myck­et mer kom­mer nu offi­ciellt till Sverige.

Det är East & West Dis­tri­b­u­tion AB som blir den offi­ciel­la dis­trib­utören och Xiao­mi är kän­da för sin aggres­si­va pris­sät­tning med låga pris­er men med pro­duk­ter som ändå håller hög kval­ité. Butik­er kom­mer från och med nu kun­na ta in pro­duk­ter från Xiao­mi i sitt sor­ti­ment och några av pro­duk­ter­na som kom­mer kun­na säl­jas här i Sverige är smar­ta-hem-pro­duk­ter, elscootrar, kameror, mobil­tele­fon­er och flera andra till­be­hör.

Joj­je Måbrant, styrelse­ord­förande i East & West Dis­tri­b­u­tion AB säger:

“Det känns oer­hört kul att East & West Dis­tri­b­u­tion AB efter ett par år som åter­försäl­jare till Xiao­mi via web­shop­pen www.mistore.se, nu blir den offi­ciel­la dis­trib­utören för Sverige.”

 

Kommentarer