Skrivet den 28 January 2019 kl 17:38 av Nyheter4 kommentarer2120

Xiaomi Mi Smart till Webhallen
Tjaåmi

Mån­ga är vi som gått och vän­tat på en europeisk ver­sion av Xiao­mi Mi Smart Home. Och plöt­sligt som från ingen­stans så dyk­er det upp en på web­hal­lens hem­si­da.

De säl­jer det hela som ett paket som innhåller föl­jande pro­duk­ter från Xiao­mi:

1st Mi Wi-Fi Hub (EU)
1st Mi Motion Sen­sor
2st Mi Dörr/fönster sen­sor­er
2st Mi Home Ström­brytare (EU

Priset för det hela kom­mer att vara 999kr och fungera med Home­K­it, Ama­zon Alexa, IFTTT och Google Assis­tant.

Upp­da­ter­ing:

När vi tit­tar när­mare på vad Web­hallen skriv­it här så är det Mi och inte Aqara hubben som de säl­jer. Vad vi vet så är _inte_ Xiaomis Mi hub kom­pat­i­bel med Home­K­it. Men kanske vet Web­hallen något som vi inte vet.

Vi återkom­mer så fort vi fått mer infor­ma­tion om det hela.

web­hallen har inte återkop­plat men har upp­dat­er­at sin hem­si­da och då tag­it bort att den har Home­K­it­stöd och vil­ka sak­er som är inklud­er­ade i paketet. Nu het­er det ”sen­sork­it”

4 kommmentarer på Xiaomi Mi Smart till Webhallen

  1. Anders Malmgren says:

    Tänk en bit av Kinas kom­mu­nistregim direkt i vardagsrum­met :P

  2. GladaAnkan says:

    Vem bryr sig om Home­k­it? Fram för bil­li­ga pro­duk­ter!

  3. Haha :-) Nått för dig det!

  4. Henrik Carlsson says:

    Web­hallen ändrade pro­duk­t­tex­ten lika ofta som jag drick­er kaffe på en dag, känns väldigt oklart. EU-ver­sion­er på Aqara sen­sor­er har ju fun­nits sedan i som­ras på evxab.com. Aqara Huben verkar dock inte finnas till­gäng­lig för­rän till som­maren?