Ljud & Bild

Xiaomi Mi TV 4 — Android-baserade TV-modeller för högst rimlig peng

Med ett pris på 6000 kro­nor för 55 tum och ännu bil­li­gare än så för de två min­dre kan den­na Android 9‑baserade TV bli en storsäl­jare.

Priset för 32 tum lan­dar på 2790 kro­nor medan 42 tum blir 4 790 kro­nor. Det framgår inte om det är ett eget Android 9‑baserat sys­tem eller om det är Android TV som gäller men oavsett har vi till­gång till Google Play Store. Dessu­tom har de inbyg­gd Chrome­cast.

 

Alla tre har met­alfin­ish och rätt tun­na kan­ter. Alla tre har stöd för både 2,4 Ghz och 5 Ghz trådlöst nätverk. Min­st­nin­gen kör full HD medan de två större har 4K-upplös­ning.

Ljud­mäs­sigt utlo­vas “Dub­bla 8W stere­o­hög­ta­lare med DTS-sur­roundljud säk­er­ställer en imponerande ljudup­plevelse även för de mest kräs­na cineast­er­na.” men vi antar som van­ligt att en sound­bar krävs för de ännu lite mer kräs­na cineast­er­na.

Xiao­mi Mi TV 4 blir till­gäng­lig i maj.

Kommentarer