Smarta Hem

Xiaomi planerar en myriad av kombinerade ringklockor och kameror

Varför släppa en när man kan släppa 11
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för AliExpress

Xioa­mi och dess dot­ter­bo­lag och part­ner­bo­lag planer­ar släp­pa en rad dör­ringk­lock­or med kameror. Upp till 11 sty­ck­en enheter och en till­hörande skärm har synts till på det värld­som­pän­nande nätver­ket Inter­net.

Märk­er­na som används är Loock/Mxiang och Mija (eller kort och got Mi som det brukar heta här i Europa)

Alla kameror­na går på bat­teri och det bety­der att vi med störs­ta san­no­likhet inte får någon Home­K­it-kom­pat­i­bilitet. Däre­mot har flera av dem redan dykt upp i Mi Home-appen.

Enligt Home­K­it News som var först ut med nyheten säger att om de är lika bra eller bät­tre än den Xioa­mi-kam­er­an de har idag så har de helt klart god­känt kval­ité på videoström­men och rörelsesen­sorn funger­ar bra även den men drar myck­et bat­teri.

[highlight]Annons: AliEx­press har bäs­ta utbudet av Xioa­mi-pro­duk­ter.[/highlight]

Kommentarer