Skrivet den 13 August 2019 kl 16:52 av Smarta HemComments Off on Xiaomi planerar en myriad av kombinerade ringklockor och kameror248

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för AliExpress

Xiaomi planerar en myriad av kombinerade ringklockor och kameror
Varför släppa en när man kan släppa 11

Xioa­mi och dess dot­ter­bo­lag och part­ner­bo­lag planer­ar släp­pa en rad dör­ringk­lock­or med kameror. Upp till 11 sty­ck­en enheter och en till­hörande skärm har synts till på det värld­som­pän­nande nätver­ket Inter­net.

Märk­er­na som används är Loock/Mxiang och Mija (eller kort och got Mi som det brukar heta här i Europa)

Alla kameror­na går på bat­teri och det bety­der att vi med störs­ta san­no­likhet inte får någon Home­K­it-kom­pat­i­bilitet. Däre­mot har flera av dem redan dykt upp i Mi Home-appen.

Enligt Home­K­it News som var först ut med nyheten säger att om de är lika bra eller bät­tre än den Xioa­mi-kam­er­an de har idag så har de helt klart god­känt kval­ité på videoström­men och rörelsesen­sorn funger­ar bra även den men drar myck­et bat­teri.

Annons: AliEx­press har bäs­ta utbudet av Xioa­mi-pro­duk­ter.