Smarta Hem

Xiaomi presenterar ny golvfläkt med dubbla blad

Nya Mijia Floor Fan 2 DC utlovar ännu mer friska fläktar i våra varma hem

Det sto­ra före­taget i det sto­ra lan­det i öster upphör aldrig att förvå­na oss när det gäller inno­va­tion­stak­ten. Xiao­mi har nyli­gen lanser­at en helt ny fläkt som går under nam­net Mijia Floor Fan 2 DC. Det uni­ka med den­na nya golvfläkt är den dub­bla upp­sät­tnin­gen fläk­t­blad.

Vi är mån­ga som upp­täck­te de under­bara golvfläk­tar­na från Xiao­mi för­ra året. Med sina arti­fi­ciel­la vin­d­pus­tar har de svalkat mån­ga sven­s­ka (och smar­ta) hem när vär­men låg på som värst för­ra som­maren. Mot slutet av för­ra året reades fläk­tar­na ut på sven­s­ka Mi Store och åtgån­gen var troligtvis hög då de är utsål­da nu i vän­tan på nya mod­eller. Utöver den kom­mande Xiao­mi Mi Smart Stand­ing Fan 1C så har de redan pre­sen­ter­at en kusin till den­na.

Nytt för den­na är dub­bla blad som roter­ar indi­vidu­ellt vilket ska­par två oli­ka hastigheter, en högre och en lägre. Som tidi­gare lovas en låg ljud­nivå på endast 31 dB och golvfläk­ten ska kun­na  justeras på höj­den för att pas­sa både bord och golv — trevligt.

Mijia Floor Fan 2 DC

Priset i Kina är satt till ca 349 yuan vilket motsvarar ca 480 sven­s­ka kro­nor.

Käl­la: Xiaomi­To­day

Kommentarer