Smarta Hem

Xiaomi Roborock S6 MaxV dyker upp i svenska butiker

Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Netonnet & Prisjakt

I och med Roborock S6 MaxV får Roborock-serien kameror och kan därmed kän­na av objekt innan den bumpar i dem.

Det är ingen bil­lig pjäs vi får när nya flag­gskep­pet från Xioa­mi-anslut­na före­taget Roborock lanser­ar S6 MaxV. Men så blir det ock­så ett nytt steg i en serie av myck­et pop­ulära damm­sug­are. Kameror­na kän­ner av både ting och hus­d­jur ner till 5 cm stor­lek i stäl­let för att bumpa på dem eller i min­dre fall put­ta dem fram­för sig. Den skall ock­så kän­na igen hus­d­jur­savföring så den inte drar runt det i huset.

Vi som har trösklar som nuvarande gen­er­a­tioner inte tar sig över blir gla­da över att den nu kan klät­tra över bar­riär­er som är hela 3 cm — tidi­gare gräns låg på 2 cm.

Den klarar 3 tim­mar drift­tid, sam­ma som S5 Max men en halv­tim­mer mer än S50. Damm­be­hål­laren är på 460 ml vilket är sam­ma som S5 Max men 20 ml min­dre än S50. Vat­ten­tanken är på hela 300 ml (S5 Max har 290 ml medan S50 har 140 ml). Sug­kraften är 2500 pa vilket är 500 pa mer än S5 Max och S50 det­ta utan att väs­nas mer än s5 Max med sina 60 db. S50 tryck­er till 67 db.

Vidare har den fler sen­sor­er för att hin­dra den från att tril­la ner från en trap­pa och den stöd­jer möj­ligheten att spara upp till fyra månad­er.

Du kan bland annat bestäl­la den via Neton­net med lever­ans i slutet av maj, se ock­så aktuel­la pris­er via Pris­jakt.

Kommentarer