Smarta Hem

Xiaomi växlar upp i Sverige med ny distributör

Gandalf skall trolla in rimligt prissatta smarta hem-produkter och mobiler till våra hem

Med hjälp av dis­trib­utören Gan­dalf  fort­sät­ter Xiao­mi med strate­gin att ver­ka genom dis­trib­utör- och åter­försäl­jarnätet fram­för egna butik­er.

Gan­dalf är en lite min­dre dis­trib­utör jäm­fört med de störs­ta här i lan­det men bety­dligt större än East & West som fram tills nu var­it ensam på mark­naden. Dock är fokus mobil­tele­fon­er så hur brett man kom­mer sat­sa på Xiaomis smar­ta hem eller om det bara rör sig om mobil­tele­fon­er­na framgår inte.

Via Com­put­er Swe­den.

https://youtu.be/VOnpvxIS8Ns

Kommentarer