Nyheter

Xiaomis senaste tillskott är Memoj.… Mimoji

Har vi inte sett dessa förut?

Ibland ser man en bit mjuk­vara eller en fysisk pro­dukt som man vet att man har sett någon­stans tidi­gare och så är fal­l­et med Xiaomis senaste till­skott ”Mimo­ji”.

I sep­tem­ber 2017 pre­sen­ter­ade Apple iPhone X som inte bara bjöd på den störs­ta designän­drin­gen på mån­ga år utan även på en funk­tion kallad Mem­o­ji. Apple använde sig av enhetens TrueDepth-teknolo­gi för att ge emo­jis mer liv.

Nu har Xiao­mi pre­sen­ter­at något som kallas Mimo­ji och ser ut som en ren kopia av Apples Mem­o­ji. Det ska vara näs­tan iden­tiska ”emo­jis”, sam­ma möj­ligheter till att ändra utseen­det på dem så som hat­tar, glasö­gon och så vidare. Det­ta är inte förs­ta gån­gen Xiao­mi har häm­tat lite väl myck­et inspi­ra­tion från Apple då de för ett tag sedan lanser­ade sina trådlösa hör­lu­rar Air­Dots som ni kan se nedan:

Via MacRu­mors

Kommentarer