Nyheter

Xioami lanserar sig i Sverige — bjuder in till fest

På en vardag!

Kine­siska Xiao­mi kom­mer offi­ciellt till Sverige och det sker genom ett lanser­ing­sev­ent den 13 novem­ber. Tidi­gare var det åter­försäl­jare som skötte Xiaomis rul­lians här i lan­det.

Vem som helst kan anmäla sig till even­tet men de har bara 100 platser.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVyVH4QMTlLbGVVTUlf9VbHreQHrNPnkz

Kommentarer