Skrivet den 9 January 2019 kl 09:34 av Spel1 kommentar174

Yoshi kommer till Nintendo Switch i vår
Cute overload!

Yoshi och hans vän­ner kom­mer till Nin­ten­do Switch den 29 mars. Det­ta i ett dig­i­talt dio­ra­ma. Via oli­ka tema­banor så skall pus­sel lösas och skat­ter skall hit­tas och allt­ing upp­byg­gt som ett dio­ra­ma av vardagspry­lar som finns hem­ma i form av papp­mug­gar, garn, tyger och knap­par.

Två spelare kan lösa utmaningar­na ihop vilket bor­gar för ett rätt trevligt famil­jeäven­tyr.

En kommentar på Yoshi kommer till Nintendo Switch i vår

  1. mrTravolta says:

    Äntli­gen! Är fak­tiskt gan­s­ka tag­gad på det­ta, blir ett rik­tigt mysspel att lira med dot­tern. Tag­it väääldigt lång tid att få ut det­ta…