Nyheter

YouTube-året 2019 — videorna vi tittade och gillade mest

En lite enklare Rewind

För­ra årets YouTube Rewind var den mest ogillade videon på YouTube. Först för att den behövde både en och två skäm­skud­dar och sedan för att det mest blev en grej. I år safe:ar man och kort och gott vis­ar vad vi tit­tat och gillat mest på i oli­ka kat­e­gori­er.

I dagsläget har den­na video unge­fär dubbelt så mån­ga ner­tum­mar som upp­tum­mar.

Vår allde­les egna YouTube-kanal här på Teknikveck­an kom­mer i dagar­na nå 10 000 prenu­mer­an­ter så se till att prenu­mer­era så du sedan kan berät­ta för barn­bar­nen att du var med i bör­jan!

Kommentarer