Smarta Hem

YouTube: En källare full med IKEA Trådfri

Trådfri Floalt för att vara exakt.

I uppföl­jaren till vår video Ett hus fullt med IKEA Tråd­fri pas­sar vi på att installera en rad ljus­pan­el­er nere i käl­laren. Nam­net är Floalt, och även de är från Tråd­fri-serien. De är långt i från gratis men sprid­er ett trevligt och anpass­nings­bart ljus där nere.

Prenu­mer­era på vår YouTube-kanal du ock­så!

Kommentarer