Nyheter

YouTube förbjuder korkade utmaningar

Antal nominerade till Darwin Award kommer minska betänkligt

I sviter­na av Bird Box-utmanin­gen där folk kör bil och annat bäran­des ögonbindel så har YouTube gått ut sagt att nu får det vara nog med trams. Upp­maningar till aktiviteter som kan ska­da dig själv eller andra blir nu för­b­judet. Vidare så kan du bli avstängd för att län­ka till externt mate­r­i­al som inte är moraliskt och etiskt sunt så som spam, mal­ware och nakna män­niskor.

Inte heller får du ha pornografiskt eller våldssamt mate­r­i­al i dina mini­atyr­bilder. Hur vidare man kom­mer slå ner på alla bikini­bilder på unga kvin­nor som sedan inte ens är med i video­ma­te­ri­alet åter­står att se.

Bird Box är en Net­flix-film där San­dra Bul­lock kör runt med ögonbindel som bliv­it rik­tigt pop­ulär.

https://youtu.be/o2AsIXSh2xo

Via YouTube.

Kommentarer