Nyheter

Den tyska tolkningen av EUs upphovsrättsdirektiv

Förslag1

Nu bör­jar de nationel­la försla­gen på hur EUs nya upphovs­rätts­di­rek­tiv skall tolkas ram­la in. I Tysk­lands förs­ta utkast kan vi bland annat läsa att en meme max får vara 128 x 128 pixlar och ha en sekvens om max 3 sekun­der om den­na skall använ­das fritt.

Läs mer om vad det innebär och hur processen ser ut hos Emanuel Karl­sten eller lyssna på vår podd där vi inter­vjuade Karl­sten innan direk­tiv­en gick igenom.

 

Kommentarer