Bilar

Fler åker fast för rattonykterhet på morgonen

Tråkig trend
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Kjell & Company

Enligt under­sökn­ing gjord av alkomä­tar­före­tag.

Fler per­son­er åker fast för rat­tfyl­la mel­lan 06.00 och 12.00 än tidi­gare. Hela 1977 sty­ck­en vilket är 31,3 pro­cent av alla som kör fast i en nyk­ter­het­skon­troll blev lagför­da för det.

Det är gänget bakom AlcoSense som tag­it fram under­söknin­gen och käl­lan är Polisen. Vi har tidi­gare tes­tat deras mätare och finner det tryg­gt och bra att hål­la koll på ens promille­halt efter en vild natt.

Vi antar dock att det primärt inte är fest­pris­sar som sät­ter sig bakom rat­ten och åker dit klock­an 11 på för­mid­da­gen utan folk som har all­varli­ga prob­lem med alko­hol som de inte klarar att hantera själ­va.

Annons: Köp AlcoSense hos Kjell.com.

Kommentarer