Bilar
Foto: Johan Strömer

Nu kommer laddstationerna för elflyg

I Daaalarna!

Dala Air­port får de förs­ta laddsta­tion­er­na för elflyg.

El är framti­den, även inom fly­get. På Dala Air­port utan­för Bor­länge installeras nu tre laddstol­par från Ctek. Det hela finan­sieras av pen­gar från Naturvårdsver­ket via Kli­matk­livet. Det­ta pre­cis som med bilar. Stol­par­na är ock­så helt van­li­ga typ-2-vari­anter så det är bara att köra fram bilen och tju­vlad­da medans du fly­ger.

Via pressmed­de­lande.

Kommentarer